Brieven

 • .docx

  Brief bevestigen einde dienstverband n.a.v. opzegging werknemer

  Medewerker wordt geïnformeerd over de gevolgen van het beëindigen van het dienstverband door medewerker zelf.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Positief getuigschrift

  Aanbeveling bij nieuwe baan, waarmee werknemer kan laten zien naar tevredenheid te hebben gefunctioneerd en dat reden voor ontslag geheel buiten zijn schuld ligt.

   50,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Neutraal getuigschrift

  Getuigschrift waarmee medewerker aan een nieuwe werkgever kan laten zien dat hij/zij gedurende een bepaalde periode werkzaam is geweest.

   50,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Officiële waarschuwing

  Brief in te zetten bij ongewenst en ontoelaatbaar gedrag met als waarschuwing dat er bij herhaling direct gerechtelijke stappen worden ondernomen.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Begeleidende brief & Q&A bij vaststellingsovereenkomst

  Brief en Q&A (meest voorkomende vragen gevolgen ontslag) t.b.v. werknemer met vaststellingsovereenkomst als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag.

   175,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Brief melden datalek betrokkene

  Met deze brief informeer je betrokkene(n) ingeval een datalek zich voordoet – handig om op de plank te hebben liggen.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Sommatiebrief

  Met deze sommatiebrief geef je je wederpartij een laatste kans om alsnog te betalen.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Ingebrekestelling

  Met deze voorbeeldbrief kun je een partij in gebreke stellen wanneer die partij, waarmee je een overeenkomst hebt gesloten, zich niet aan de afspraken houdt.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Brief aan werknemer loonstopzetting bij ziekte

  Brief heeft tot doel om de medewerker ertoe aan te zetten de verzuimregels die binnen het bedrijf gelden op te volgen met als sanctie loonstopzetting.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Aanzegbrief (aanzegging einde uitzendovereenkomst)

  Uitzendkracht informeren over zijn rechten en plichten in kader van beëindiging uitzendovereenkomst en samen verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Brief aanbod vaste arbeidsomvang oproepovereenkomst

  Oproepkracht informeren over zijn rechten /plichten met betrekking tot een aanbod voor een vaste urenomvang, teneinde te komen tot finale kwijting.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Brief aan werknemer loonopschorting bij ziekte

  Brief heeft tot doel om medewerker ertoe te bewegen de verzuimregels die binnen het bedrijf gelden op te volgen met als sanctie loonopschorting.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Sommatiebrief, eerste herinnering

  Brief waarmee je aan je crediteur aangeeft dat de betaling van een of meerdere facturen niet heeft plaatsgevonden, met het verzoek dat per omgaande te doen.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .doc

  Sommatiebrief, tweede herinnering

  Brief waarmee je aan je crediteur aangeeft dat de betaling van een of meerdere facturen niet heeft plaatsgevonden, met het verzoek dat per omgaande te doen.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Aanzegbrief (aanzegging einde arbeidsovereenkomst)

  Medewerker informeren over zijn rechten en plichten in kader van beëindiging dienstverband en samen verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Inzageverzoek persoonsgegevens

  Verwerkingsverantwoordelijke is wettelijk verplicht om op verzoek inzage te geven in de persoonsgegevens, die door de verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld c.q. verwerkt.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen

  Modelbrief waarmee je voldoet aan de actieve informatieverplichting,  teneinde te voorkomen dat de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Kennisgeving einde uitzendovereenkomst op grond van uitzendbeding

  Deze brief is bedoeld om (tijdig) de uitzendkracht schriftelijk op de hoogte te stellen van het beroep op het uitzendbeding.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Brief ontslag op staande voet

  Deze brief is bedoeld om de uitzendkracht schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat de uitzendovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd wegens (een) dringende reden(en) als bedoeld in de wet.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details