Disclaimer

Over de inhoud van deze website

De informatie op deze website en in onze andere online berichten is bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. We stellen de informatie met constante zorg en aandacht samen. Toch is er altijd een kans dat de inhoud fouten bevat of verouderd is. Van Riel & Feyli Advocaten B.V. handelend onder de handelsnaam Claire, kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Claire is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Auteursrechten

© 2021 Van Riel & Feyli Advocaten B.V.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Van Riel & Feyli Advocaten B.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Riel & Feyli Advocaten B.V. is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details