Disclaimer

Over de inhoud van deze website

De informatie op deze website en in onze andere online berichten is bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. We stellen de informatie met constante zorg en aandacht samen. Toch is er altijd een kans dat de inhoud fouten bevat of verouderd is. VRF Advocaten kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VRF Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Auteursrechten

© 2020 VRF Advocaten

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij VRF Advocaten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VRF Advocaten is het niet toegestaan om (delen van) deze inhoud te kopiëren, openbaar te maken of te gebruiken.