Privacyverklaring Claire

Deze privacyverklaring is van Van Riel & Feyli Advocaten B.V., handelend onder de handelsnaam Claire.

Je gegevens in vertrouwde handen

Hier leggen we kort en duidelijk uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we ze verwerken. Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we persoonlijke informatie die ons iets over jou vertelt of die we aan je kunnen koppelen. Onder ‘verwerken’ valt alles wat we met die gegevens kunnen doen. Zoals opslaan, aanpassen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen.

Hoe we omgaan met privacy

Privacy van de cliënten van onze webshop en bezoekers van de website staat bij ons voorop. We behandelen persoonsgegevens zo vertrouwelijk en discreet als maar mogelijk is. Uiteraard volgens de geldende wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens we kunnen verwerken?

Een overzicht van persoonsgegevens die we mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt:

  1. Gegevens die je verstrekt bij een bestelling op onze webshop.
  2. Overige persoonsgegevens, die je met ons deelt via online media, in correspondentie of telefonisch.

Wat doen we met persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verstrekt en waarvoor ze noodzakelijk zijn, te weten:

  1. De uitvoering van de bestelling (overeenkomst).
  2. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals onze administratieverplichting.
  3. Om je gericht te informeren over onze diensten en antwoord te geven op je vragen.

Hoe lang bewaren we gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor het doel of de doelen waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn is 7 jaar als er sprake is van een administratieve verplichting en voor het overige voor de duur van de overeenkomst.

Delen met anderen

Wat we absoluut niet doen is je gegevens verkopen. We delen ze alleen met andere partijen als dat moet vanwege een wettelijke verplichting of om een overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. We sluiten een verwerkersovereenkomst af met het bedrijf dat de gegevens – in onze opdracht – verwerkt. Dat verzekert jou en ons van hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op www.clairecontractcheck.com worden bezoekgegevens anoniem bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en helpen ons om de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers en de werking te optimaliseren.

We gebruiken Google Analytics om de prestaties van onze website te verbeteren. Voor informatie over gegevensbescherming verwijzen we naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics.

Jouw recht

Je hebt het recht om bijvoorbeeld je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen (voor zover mogelijk) uit onze administratie of verwerking te laten beperken. Stuur daarvoor een verzoek met een kopie van je identiteitsbewijs naar claire@clairecontractcheck.com of Postbus 46, 5060 AA Oisterwijk. Maak in de kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar, voor bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in elk geval binnen vier weken.

Beveiliging

We nemen de bescherming van je gegevens heel serieus en gebruiken beveiligingstechnieken en -maatregelen om aantasting of verlies van informatie te voorkomen, te weten:

  1. Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  2. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  3. Uitgebreide procedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens.

De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is. Heb je toch de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen voor misbruik? Neem dan contact op met ons via claire@clairecontractcheck.com.

Externe links

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. De knoppen werken met een code die wordt aangeleverd door social media platforms. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop deze platforms met persoonsgegevens omgaan, dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

Claire behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Altijd is de meest recente versie van de Privacyverklaring van toepassing.

<versie 2021>

Claire
Postbus 46
5060 AA Oisterwijk
013 – 820 09 52
claire@clairecontractcheck.com

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details