.docx
Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen

 75,00 excl. btw

Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen

Modelbrief waarmee je voldoet aan de actieve informatieverplichting,  teneinde te voorkomen dat de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen.

Begrijpelijke taal
Eenvoudig in te vullen
Herbruikbaar
Rechtsgeldig
briefnone
Want a discount? Become a member by purchasing Claire Abonnement or Claire Abonnement VRF Jaarkaarthouder!

Omschrijving

Op basis van de wet vervallen de wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Let op: op basis van de ABU/NBBU-CAO vervallen de wettelijke vakantiedagen namelijk niet na een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd maar een jaar later. Op grond van rechtspraak heb je als werkgever een actieve informatieverplichting, inhoudende dat je je werknemers jaarlijks in de gelegenheid moet stellen om vakantiedagen op te nemen en hen hier actief op te wijzen. Daarnaast dien je je werknemers te informeren over het (mogelijk) vervallen van de opgebouwde maar nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen. Indien je je werknemers niet, onvolledig of te laat informeert of niet kan bewijzen dat je werknemers duidelijk zijn geïnformeerd, dan komen de wettelijke vakantiedagen – ondanks de vervaltermijn – niet te vervallen. Dit kan er dus voor zorgen dat de vakantiedagen van je werknemers fors oplopen en je bij uitdiensttreding deze vakantiedagen alsnog dient uit te betalen.

Om dit te voorkomen kun je deze modelbrief gebruiken. Wij raden aan om de modelbrief jaarlijks in de maand januari per e-mail aan je werknemers te sturen. Op die manier hebben de werknemers nog tot 1 juni de mogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen. Eventueel zou je op een later moment (maar vóór 1 juni) een reminder kunnen versturen.

Unieke voordelen van dit model

  • Met deze modelbrief voldoe je aan je informatieverplichting ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen
  • Voorkom je forse oploop van de wettelijke vakantiedagen;
  • Kunnen werknemers niet succesvol afdwingen dat de wettelijke vakantiedagen niet zijn komen te vervallen
  • Je medewerkers weten tijdig wat hen te doen staan met de wettelijke vakantiedagen die nog open staan.
  • Legal proof.

Meer informatie over dit product

De vakantiewetgeving regelt dat werknemers jaarlijks wettelijke vakantiedagen opbouwen. Op basis van deze wet vervallen die wettelijke vakantiedagen namelijk een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd maar niet zijn opgenomen. Indien je als werkgever werknemers niet, onvolledig of te laat informeert of niet kan bewijzen dat je werknemers duidelijk hebt geïnformeerd, dan komen de wettelijke vakantiedagen – ondanks de vervaltermijn – niet te vervallen. Met het risico dat de vakantiedagen van je werknemers fors oplopen en je bij uitdiensttreding deze vakantiedagen alsnog moet uitbetalen. Om dit te voorkomen kun je deze modelbrief gebruiken.

Hoe kun je deze modelbrief het beste inzetten?

Het advies is om de modelbrief jaarlijks in de maand januari per e-mail naar je werknemers te sturen. Op die manier hebben de werknemers nog tot 1 juni de mogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen. Let wel bij cao of in een schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.

Vervallen wettelijke vakantiedagen als werknemer ze niet heeft kunnen opnemen?

De wettelijke vakantiedagen komen niet te vervallen ingeval de werknemer redelijkerwijs niet in  staat is geweest om vakantie op te nemen. In dat geval verjaren de vakantiedagen pas vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Van het redelijkerwijs niet kunnen opnemen van vakantiedagen is – volgens de wetsgeschiedenis en jurisprudentie – in ieder geval sprake bij volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer die vrijgesteld is van zijn/haar re-integratieverplichtingen. De bewijslast van de onmogelijkheid om vakantiedagen op te nemen rust op de werknemer.

Wat biedt Claire Contract Check jou?

Claire Contract Check biedt jou de mogelijkheid om de brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagente downloaden. Met deze modelbrief voldoe je aan je informatieplicht als werkgever om de werknemer tijdig te informeren over het mogelijk vervallen van wettelijke vakantiedagen. De brief is opgesteld in begrijpelijke taal, zodat de werknemer direct begrijpt hoe te handelen. De brief kan gemakkelijk en snel  bedrijfsspecifiek worden gemaakt. Daarnaast is het document legal proof en bestaat het model uit twee pagina’s.

Claire Contract Check biedt templates en voorbeeldbrieven aan voor diverse disciplines; denk hierbij aan recruitment, uitzenden, payrollers en detacheerders. Heb je nog vragen over wettelijke vakantiedagen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen je graag verder!

Dit model bestaat uit: 1 document (2 pagina’s).

Aanrader

Model Vakantiereglement

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details