Bedingen

 • .docx

  Non-concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

  Dit beding kun je opnemen in of als addendum toevoegen aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer voor bepaalde tijd.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Ronselbeding en boetebeding

  Een ronselbeding verbiedt een (ex-)werknemer om werknemers en/of ZZP’ers te bewegen om uit dienst te treden en elders te gaan werken.  

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Social media beding en boetebeding

  Dit beding regelt het gebruik van social media door (ex) medewerkers tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Geheimhoudings­beding

  Apart artikel in de arbeidsovereenkomst over geheimhouding en wat dat betekent voor de werknemer.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Nevenactiviteitenbeding

  Beding verplicht werknemer om nevenwerkzaamheden vooraf bij werkgever te melden en geeft aan wat de gevolgen zijn van het verrichten van nevenwerkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de werkgever.

   75,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Non-concurrentiebeding arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

  Dit beding kun je opnemen in of als addendum toevoegen aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer voor onbepaalde tijd.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Beding bescherming intellectueel eigendom

  In een oogopslag weet je hoe je als bedrijf jouw intellectueel eigendom kunt beschermen en hoe je hierover met de desbetreffende medewerker communiceert.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Relatiebeding arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Dit model gaat in op de inhoud van een relatiebeding en het belang ervan.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Beding verleggen aansprakelijkheid naar uitlener

  Uitlener verplicht zich met deze bepaling ten opzichte van de inlener/opdrachtgever tot een correcte beloning van werknemers.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Beding meldings- en controleplicht bij inhuur buitenlands personeel

  Met deze bepaling verplicht de uitlener zich ten opzichte van de inlener/opdrachtgever dat de meldings- en controleplicht geheel bij de uitlener ligt.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Bepaling eindejaarsuitkering/13e maand – winstuitkering – bonus

  Eindejaarsuitkering/13e maand - winstuitkering - bonus zijn vormen van extra beloning voor werknemers, waarmee je je als werkgever kunt onderscheiden van andere werkgevers. Maak aan de hand van dit model goede afspraken daarover in de arbeidsovereenkomst.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Incorporatiebeding

  Met het incorporatiebeding maakt de werkgever aan de uitzendkracht kenbaar dat de ABU- of de NBBU-CAO van toepassing is verklaard op de uitzendovereenkomst.

   50,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig
 • .docx

  Relatiebeding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  Dit model gaat in op de inhoud van een relatiebeding en het belang ervan.

   125,00 excl. btw
  Begrijpelijke taal
  Eenvoudig in te vullen
  Herbruikbaar
  Rechtsgeldig

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details