.docx
Relatiebeding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

 125,00 excl. btw

Relatiebeding arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dit model gaat in op de inhoud van een relatiebeding en het belang ervan.

Begrijpelijke taal
Eenvoudig in te vullen
Herbruikbaar
Rechtsgeldig
briefnone
Want a discount? Become a member by purchasing Claire Abonnement or Claire Abonnement VRF Jaarkaarthouder!

Omschrijving

Dit model behandelt twee aspecten:

  • Waarom een relatiebeding?
  • Wat houdt het relatiebeding in?

Unieke voordelen van dit model

  • Het model is in voor de betreffende medewerker zeer begrijpelijke taal geschreven.
  • Legal-proof.

Meer informatie over dit model

Zijn jouw klanten dan wel zakelijke relaties belangrijk voor het bestaan en de toekomst van jouw organisatie? Wil je niet dat werknemers na uitdiensttreding met jouw relaties ervandoor gaan? Dan is het verstandig om een relatiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wat is een relatiebeding, wat komt er allemaal in aan bod en wat is bijvoorbeeld het verschil met een concurrentiebeding?

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding heeft als doel de klantenkring en relaties van jou als werkgever te beschermen. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van zijn of haar arbeidsovereenkomst contact op te nemen, relaties te onderhouden of samen te werken met klanten en relaties van jou als ex-werkgever. Het is dus feitelijk een bescherming die ervoor zorgt dat jouw werknemers niet meer in contact mogen zijn dan wel direct of indirect mogen samenwerken met jouw klantenkring en relaties.

Wat is het verschil tussen een relatiebeding en een concurrentiebeding?

Een relatiebeding is officieel een vorm van een concurrentiebeding, maar waar zit het verschil dan in? Een concurrentiebeding wordt opgesteld als verbod voor een werknemer om binnen een bepaalde tijd en/of geografische reikwijdte bij een concurrerende werkgever te gaan werken. Daarnaast kan het ook verbieden dat een werknemer dezelfde werkzaamheden zelfstandig gaat uitvoeren. Een relatiebeding legt juist de focus op het niet mogen benaderen, contact onderhouden of samenwerken met de klantenkring van de werkgever. Onder relaties vallen in het geval van een relatiebeding voornamelijk klanten en leveranciers van de werkgever en niet daadwerkelijke concurrenten.

Mag er een relatiebeding worden opgenomen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Per 1 januari 2015 sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt er onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd voor het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding is officieel een bijzondere vorm van een concurrentiebeding en dus heeft deze wetgeving ook betrekking op een relatiebeding. Het is officieel niet toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een relatiebeding op te nemen. Hiervoor is echter één uitzondering vastgesteld. Een relatiebeding kan wel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wanneer de werkgever daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij heeft. Hier is voor de werkgever een motivatieplicht aan verbonden. De werkgever dient schriftelijk te motiveren van welke zwaarwegende bedrijfsbelangen er sprake zijn, waarom deze zwaarwegend zijn en wat de noodzaak is voor de werkgever om dit in een relatiebeding op te nemen. Indien er geen motivering in het relatiebeding is opgenomen, is de kans aanwezig dat het relatiebeding niet rechtsgeldig is.

Wat komt er inhoudelijk in een relatiebeding aan bod?

Er zijn enkele inhoudelijke voorwaarden met betrekking tot het opstellen van een relatiebeding. Volgens de wet dient een relatiebeding schriftelijk te zijn vastgelegd en moet de werknemer meerderjarig zijn. Daarnaast geldt een relatiebeding vaak voor een bepaalde periode, zoals bijvoorbeeld een of twee jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit wordt ook opgenomen in het beding. De formulering in een relatiebeding is ook zeer belangrijk. Zo dient er duidelijk geformuleerd te worden wie er onder klanten/relaties van de werkgever vallen en de boete die eraan wordt verbonden wanneer er een overtreding op het beding plaatsvindt. Soms nemen werkgevers een concrete lijst met daarin alle relaties en/of klanten in een relatiebeding op om eventuele latere discussies te voorkomen, maar dat is bij aanvang niet verplicht omdat de relaties in de toekomst kunnen veranderen. Het is dus belangrijk dat duidelijk is omschreven wanneer iemand als relatie/klant wordt gezien.

Wat biedt Claire Contract Check jou?

Claire Contract Check biedt jou de mogelijkheid om een voorbeeld van een relatiebeding te downloaden. Dit model gaat in op de inhoud van een relatiebeding en het belang ervan. Het document is opgesteld voor de betreffende medewerker en is in zeer begrijpelijke taal geschreven. Daarnaast is het document legal proof en bestaat het model uit twee pagina’s. Heb je nog vragen over het opstellen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen je graag verder!

Dit model bestaat uit: 1 document (3 pagina’s).

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details