.docx
Pakket Zzp-overeenkomsten – tussenkomst

 525,00 excl. btw

Pakket Zzp-overeenkomsten – tussenkomst

Dit pakket bestaat uit twee overeenkomsten en hiermee leg je de juridische basis vast 1) wanneer een zzp’er en een intermediair een overeenkomst aangaan voor het uitvoeren van een opdracht door de zzp’er voor een opdrachtgever (in het kader van tussenkomst) en 2) voor de uitvoering van de opdracht door de zelfstandige tussen de opdrachtgever en de intermediair.

Begrijpelijke taal
Eenvoudig in te vullen
Herbruikbaar
Rechtsgeldig
briefnone
Want a discount? Become a member by purchasing Claire Abonnement or Claire Abonnement VRF Jaarkaarthouder!

Omschrijving

Dit pakket bestaat uit twee overeenkomsten en hiermee leg je de juridische basis vast 1) wanneer een zzp’er en een intermediair een overeenkomst aangaan voor het uitvoeren van een opdracht door de zzp’er voor een opdrachtgever (in het kader van tussenkomst) en 2) voor de uitvoering van de opdracht door de zelfstandige tussen de opdrachtgever en de intermediair. 

  1. Zzp-overeenkomst tussenkomst zzp’er en intermediair
  2. Zzp-overeenkomst tussenkomst opdrachtgever en intermediair

Wet DBA

De discussie omtrent de Wet DBA en schijnzelfstandigheid is in volle gang. In de voortgangsbrief ‘Werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022 is de Tweede Kamer door minister van Gennip (SZW) geïnformeerd over de plannen om de wet- en regelgeving omtrent zelfstandigen aan te scherpen. Deze wetgeving zou uiterlijk 1 januari 2025 in werking moeten gaan treden. In de voornoemde voortgangsbrief is ook aangegeven dat het huidige handhavingsmoratorium onder de Wet DBA uiterlijk per 1 januari 2025 geheel wordt opgeheven. In aanloop naar deze opheffing wordt de handhaving op korte termijn versterkt en verbeterd. Totdat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2025 (of later bij vertraging) ingaat, kan en dient ook onder de huidige Wet DBA te worden gewerkt met een – door de Belastingdienst goedgekeurde – modelovereenkomst, zoals deze zzp-overeenkomsten. Met deze zzp-overeenkomsten leg je de juridische basis vast waarbij wordt voldaan aan de gestelde eisen van de huidige Wet DBA.

Verrekeningsbepaling

De modellen tussen zzp’er en opdrachtgever bevatten een verrekeningsbepaling waarin je als opdrachtgever afspreekt dat de risico’s van herkwalificatie van de zzp’er (als deze dus een werknemer blijkt te zijn/een arbeidsverhouding heeft) voor rekening van de (geherkwalificeerde) zzp’er komen. Hierin is ook opgenomen dat een eventuele loonvordering die de geherkwalificeerde zzp’er heeft op jou als opdrachtgever mag worden verrekend met het eerder aan de (geherkwalificeerde) zzp’er betaalde honorarium.

Unieke voordelen van dit pakket:

  • Met dit pakket leg je de goede contractuele basis voor tussenkomst.
  • Overeenkomst voor zelfstandigen op basis van goedkeuring Belastingdienst 2021.
  • De modellen zijn gebruiksvriendelijk.
  • Legal-proof.

Dit model bestaat uit: 2 documenten (model 1 bestaat uit 17 pagina’s en model 2 uit 13 pagina’s)

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details