.docx
Klachtenprocedure

 250,00 excl. btw

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure (opgesteld vanuit PayOk keurmerk) is bestemd voor de Opdrachtgever of Flexwerker wanneer hij ontevreden is over de wijze van beloning (verschuldigde loon en afdracht pensioen) van de Flexwerker en in dat kader een klacht wenst in te dienen.

Begrijpelijke taal
Eenvoudig in te vullen
Herbruikbaar
Rechtsgeldig
briefnone
Want a discount? Become a member by purchasing Claire Abonnement or Claire Abonnement VRF Jaarkaarthouder!

Omschrijving

Aan de hand van deze klachtenprocedure registreert en handelt de Uitlener/Onderaannemer op zorgvuldige en uniforme wijze klachten af door het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen, alsook de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Dit model bevat niet alleen de procedure, maar ook stappenplan, rapportage van de klacht en het klachtenformulier.

Unieke voordelen van dit model
• De klachtenprocedure is in begrijpelijke taal vanuit de optiek van de klager geschreven, met het doel klachten op een zorgvuldige en uniforme wijze te registreren en af te handelen, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
• Gebruiksvriendelijk en snel in te vullen.
• Model is meer dan compleet doordat het de volgende onderdelen bevat: klachtenprocedure, stappenplan, rapportage klacht en klachtenformulier.
• Legal-proof.

Dit model bestaat uit: 1 document met bijlage (6 pagina’s).

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details