Aanbieding!
.docx
Starterspakket recruitment zzp

Oorspronkelijke prijs was: € 1.975,00.Huidige prijs is: € 1.580,00. excl. btw

Starterspakket recruitment zzp

Met het Starterspakket leg je de goede contractuele basis voor zowel permanente recruitment als het bemiddelen van zzp’ers.

Begrijpelijke taal
Eenvoudig in te vullen
Herbruikbaar
Rechtsgeldig
briefnone
Want a discount? Become a member by purchasing Claire Abonnement or Claire Abonnement VRF Jaarkaarthouder!

Omschrijving

Het starterspakket bestaat uit 7 modellen:

 • Antidiscriminatiebeleid
 • Algemene Voorwaarden Werving & Selectie (incl. opdrachtbevestiging)
 • Pakket zzp-overeenkomsten bemiddeling
  • Zzp-overeenkomst bemiddeling tussen bemiddelaar en opdrachtgever
  • Zzp-overeenkomst bemiddeling tussen bemiddelaar en zzp’er
  • Zzp-overeenkomst bemiddeling tussen opdrachtgever en zzp’er
 • Pakket zzp-overeenkomst tussenkomst
  • Zzp-overeenkomst tussenkomst zzp’er en intermediair
  • Zzp-overeenkomst tussenkomst opdrachtgever en intermediair

Antidiscriminatiebeleid

Een antidiscriminatiebeleid is steeds vaker gewenst binnen ondernemingen. Met het antidiscriminatiebeleid wordt aan werkzoekenden een eerlijke kans op werk geboden, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Vaak is het doel van een antidiscriminatiebeleid om richting medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over welk beleid zij voeren om discriminatie tegen te gaan. Dit (model) antidiscriminatiebeleid is in algemene bewoordingen opgesteld en zoveel als mogelijk in simpele termen. Dit maakt dat je het beleid kunt aanpassen om nog beter toe te snijden op jouw onderneming. Door het beleid in begrijpelijke termen te verwoorden is het beleid voor iedereen toegankelijk. Model gaat in op:

 • Doelstelling antidiscriminatiebeleid
 • De standpunten/uitgangspunten van de onderneming/organisatie, inclusief het gebruik van AI bij werving en selectie.
 • Eigen medewerkers en antidiscriminatiebeleid
 • Verantwoordelijkheid van de onderneming/organisatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie (incl. opdrachtbevestiging)

Je hebt de perfecte kandidaat gevonden voor een nieuwe potentiële opdrachtgever en je wilt de deal direct maken. Voorkom gezeur achteraf door aan de voorkant goede afspraken te maken met jouw nieuwe opdrachtgever. Laat jouw nieuwe opdrachtgever de opdracht bevestigen, stel jouw algemene voorwaarden correct ter hand en laat hem/haar tekenen voor de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden. Daarmee stel je de geldende verplichtingen vast. Waaronder in ieder geval jouw taak om de kandidaat voor te stellen en de verplichting van jouw opdrachtgever om bij een match de bemiddelingsfee te betalen! Met dit model leg je de afspraken vast die ten grondslag liggen aan de perfecte match die jij voor de kandidaat en jouw opdrachtgever wil realiseren. Zoals afspraken over antidiscriminatie, de bemiddelingsfee en uitsluiting van jullie aansprakelijkheid. Deze onderwerpen komen allemaal  in dit model aan bod. Heldere afspraken voorkomen conflicten, waardoor jij je op jouw core-business kunt richten, te weten recruiten! Op korte termijn zijn recruiters/intermediairs verplicht om hun werkwijze zo in te richten dat discriminatie bij de werving en selectie van arbeidskrachten wordt voorkomen. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze zelfs schriftelijk vastleggen. Zo niet, dan kan de Inspectie SZW boetes opleggen, die dan ook nog eens openbaar worden gemaakt met alle gevolgen van dien. Daarom bied ik je naast de Algemene Voorwaarden Werving & Selectie tevens het antidiscriminatiebeleid aan. Met de Algemene Voorwaarden Werving & Selectie informeer je jouw opdrachtgevers over het feit dat je actief discriminatie bestrijdt en niet ingaat op discriminatoire verzoeken. Dus je sorteert direct voor op de aankomende Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie. Gecombineerd met het antidiscriminatiebeleid ben je goed voorbereid om naar hartenlust te recruiten!

Zzp-overeenkomsten bemiddeling

Dit pakket bestaat uit drie (3) overeenkomsten die je kunt gebruiken bij de bemiddeling van zzp’ers, afhankelijk van welke situatie zich voordoet: een overeenkomst tussen de zzp’er en de opdrachtgever of de zzp’er en jouw onderneming als bemiddelaar of tussen de opdrachtgever en jouw organisatie als bemiddelaar. Met dit starterspakket heb je meteen alle mogelijkheden afgedekt en kun je met iedere partij een juiste overeenkomst sluiten.

Zzp-overeenkomsten tussenkomst

Dit pakket bestaat uit twee overeenkomsten en hiermee leg je de juridische basis vast 1) wanneer een zzp’er en een intermediair een overeenkomst aangaan voor het uitvoeren van een opdracht door de zzp’er voor een opdrachtgever (in het kader van tussenkomst) en 2) voor de uitvoering van de opdracht door de zelfstandige tussen de opdrachtgever en de intermediair.

De modellen tussen zzp’er en opdrachtgever/intermediair bevatten een verrekeningsbepaling waarin je als opdrachtgever afspreekt dat de risico’s van herkwalificatie van de zzp’er (als deze dus een werknemer blijkt te zijn/een arbeidsverhouding heeft) voor rekening van de (geherkwalificeerde) zzp’er komen. Hierin is ook opgenomen dat een eventuele loonvordering die de geherkwalificeerde zzp’er heeft op jou als opdrachtgever mag worden verrekend met het eerder aan de (geherkwalificeerde) zzp’er betaalde honorarium.

De discussie omtrent de Wet DBA en schijnzelfstandigheid is in volle gang. In de voortgangsbrief ‘Werken met en als zelfstandige(n)’ van 16 december 2022 is de Tweede Kamer door minister van Gennip (SZW) geïnformeerd over de plannen om de wet- en regelgeving omtrent zelfstandigen aan te scherpen. Deze wetgeving zou uiterlijk 1 januari 2025 in werking moeten gaan treden. In de voornoemde voortgangsbrief is ook aangegeven dat het huidige handhavingsmoratorium onder de Wet DBA uiterlijk per 1 januari 2025 geheel wordt opgeheven. In aanloop naar deze opheffing wordt de handhaving op korte termijn versterkt en verbeterd. Totdat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2025 (of later bij vertraging) ingaat, kan en dient ook onder de huidige Wet DBA te worden gewerkt met een – door de Belastingdienst goedgekeurde – modelovereenkomst, zoals deze zzp-overeenkomsten. Met deze zzp-overeenkomsten leg je de juridische basis vast waarbij wordt voldaan aan de gestelde eisen van de huidige Wet DBA.

Unieke voordelen van dit starterspakket:

 • Met dit pakket leg je de goede contractuele basis voor zowel permanente recruitment als het bemiddelen van zzp’ers.
 • Overeenkomsten voor zelfstandigen op basis van goedkeuring Belastingdienst 2021/2022.
 • De modellen zijn gebruiksvriendelijk en snel in te vullen.
 • Met het model Algemene Voorwaarden Werving & Selectie voorkom je discussie over de verschuldigde bemiddelingsfee en loop je nooit meer een bemiddelingsvergoeding mis.
 • Met het antidiscriminatiebeleid maak je mogelijke vormen van discriminatie in of door jouw organisatie bespreekbaar met als doel discriminatie te voorkomen, inclusief het gebruik van AI bij werving en selectie.
 • Je bent direct voorbereid op de nieuwe wetgeving op het gebied van antidiscriminatie (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie).
 • Gebruiksvriendelijk en snel in te vullen.
 • Legal proof
 • 20% Pakketkorting

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details