Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomsten kunnen bij alle soorten geschillen worden ingezet, zowel bij bestaande geschillen of juist om geschillen te voorkomen. In dit voorbeeld gaat het om een WW-veilige vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft betrekking op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wanneer zowel de werkgever als de werknemer zich kunnen vinden in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst een goede oplossing. 

Wat is een WW-veilige vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een document waarin beide partijen afspraken vastleggen om een arbeidsovereenkomst in wederzijds goedvinden te beëindigen. Een vaststellingsovereenkomst zorgt ervoor dat een werkgever geen toestemming voor het ontslag bij de kantonrechter of het UWV hoeft aan te vragen en een ontslagprocedure dus overbodig is. Dit scheelt in tijd en geld voor beide partijen, omdat in het document wordt vastgelegd dat beide partijen het eens zijn met het ontslag. 

Aan welke voorwaarden moet een vaststellingsovereenkomst voldoen om WW-veilig te zijn?

De vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Het initiatief voor het ontslag dient vanuit de werkgever te komen en de reden hiervan moet worden toegelicht. Er mag geen sprake zijn van een dringende reden van ontslag, bijvoorbeeld ontslag op staande voet. Ook mag er geen sprake zijn van een opzegverbod, bijvoorbeeld door ziekte. Daarnaast moet er in de overeenkomst naar voren komen dat het gaat om een beëindiging van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden. Ten slotte moet de opzegtermijn in acht worden genomen, zodat de ontslagdatum aansluit op de datum dat de WW-uitkering in zou gaan. Indien deze punten in de vaststellingsovereenkomst worden behandeld, behoudt de werknemer het recht op een WW-uitkering. 

Wat komt er inhoudelijk aan bod in een vaststellingsovereenkomst?

Zoals hierboven al eerder genoemd is, worden er in een vaststellingsovereenkomst afspraken en voorwaarden vastgelegd met betrekking tot het beëindigen van een contract. In de overeenkomst worden vaak de volgende zaken vastgelegd:

 • De datum waarop het arbeidscontract afloopt (houd hierbij rekening met de opzegtermijn)
 • Resterende verlofdagen
 • Overdracht van werkzaamheden
 • Vermelding dat initiatief komt vanuit werkgever en er geen dringende reden is voor het ontslag
 • Eventueel vrijstelling van werkzaamheden
 • Eindafrekening van het salaris, eventuele bonussen, 13de maand, vakantiegeld en vakantiedagen
 • Ontslagvergoeding/transitievergoeding
 • Getuigschrift en referenties
 • Eventueel geheimhoudingsbeding
 • Concurrentie- en relatiebeding met boetebeding
 • Inlevering van eventuele bedrijfseigendommen
 • Bedenktijd vaststellingsovereenkomst

Wat is de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst?

Indien de vaststellingsovereenkomst is ondertekend is wettelijk bepaald dat de werknemer twee weken bedenktijd heeft om in die periode de overeenkomst eventueel te herroepen. Dit moet ook worden opgenomen in de overeenkomst. Indien dit niet wordt opgenomen, heeft de werknemer drie weken bedenktijd. Wanneer de werknemer gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt de ontbinding van het arbeidscontract ongedaan gemaakt en blijft het arbeidscontract geldig.

Hoe zit het met een vaststellingsovereenkomst bij ziekte?

Het is mogelijk om een werknemers een vaststellingsovereenkomst bij ziekte of zwangerschap toe te sturen. Dit wordt echter wel afgeraden, omdat de kans groot is dat het recht op een WW-uitkering voor de werknemer komt te vervallen. Wanneer de werknemer echter ‘tijdelijk’ ziek is, is het mogelijk dat de werknemer zijn WW-rechten behoudt. De werknemer dient dan wel volledig hersteld te zijn op de datum dat de werknemer officieel uit dienst treedt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de ziekte van de werknemer direct samenhangt met inspanningen op de werkvloer. De werknemer is dan niet in staat om voor zijn huidige werkgever te werken, maar wel voor een andere werkgever.

Wat biedt Claire Contract Check jou?

Claire Contract Check biedt de mogelijkheid om een template/voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst te downloaden.  Het template is opgesteld in begrijpelijke taal, waardoor de werknemer een duidelijk beeld heeft bij wat zijn rechten en plichten zijn wanneer beide partijen besluiten in goed overleg uit elkaar te gaan. Daarnaast is het template zeer gebruiksvriendelijk opgesteld en kan het gemakkelijk en snel worden ingevuld. Het template is WW-proof en Legal-proof en bestaat uit 11 pagina’s, zodat alle arbeidsrechtelijke punten in de vaststellingsovereenkomst worden behandeld.

Claire Contract Check biedt templates aan voor diverse disciplines; denk hierbij aan recruitment, uitzenden, payrollers en detacheerders. Neem dus gerust een kijkje bij onze andere modellen! Heb je nog vragen over een WW-veilige vaststellingsovereenkomst? Neem gerust contact met ons op; wij helpen je graag verder!


Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Aanraders

Begeleidende brief & Q&A bij vaststellingsovereenkomst
175,00 excl. btw