Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen

Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen

De vakantiewetgeving regelt dat werknemers jaarlijks wettelijke vakantiedagen opbouwen. Op basis van deze wet vervallen die wettelijke vakantiedagen namelijk een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd maar niet zijn opgenomen. Indien je als werkgever werknemers niet, onvolledig of te laat informeert of niet kan bewijzen dat je werknemers duidelijk hebt geïnformeerd, dan komen de wettelijke vakantiedagen – ondanks de vervaltermijn – niet te vervallen. Met het risico dat de vakantiedagen van je werknemers fors oplopen en je bij uitdiensttreding deze vakantiedagen alsnog moet uitbetalen. Om dit te voorkomen kun je deze modelbrief gebruiken.

Hoe kun je deze modelbrief het beste inzetten?

Het advies is om de modelbrief jaarlijks in de maand januari per e-mail naar je werknemers te sturen. Op die manier hebben de werknemers nog tot 1 juni de mogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen. Let wel bij cao of in een schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.

Vervallen wettelijke vakantiedagen als werknemer ze niet heeft kunnen opnemen?

De wettelijke vakantiedagen komen niet te vervallen ingeval de werknemer redelijkerwijs niet in  staat is geweest om vakantie op te nemen. In dat geval verjaren de vakantiedagen pas vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Van het redelijkerwijs niet kunnen opnemen van vakantiedagen is – volgens de wetsgeschiedenis en jurisprudentie – in ieder geval sprake bij volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer die vrijgesteld is van zijn/haar re-integratieverplichtingen. De bewijslast van de onmogelijkheid om vakantiedagen op te nemen rust op de werknemer.

Wat biedt Claire Contract Check jou?

Claire Contract Check biedt jou de mogelijkheid om de brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen te downloaden. Met deze modelbrief voldoe je aan je informatieplicht als werkgever om de werknemer tijdig te informeren over het mogelijk vervallen van wettelijke vakantiedagen. De brief is opgesteld in begrijpelijke taal, zodat de werknemer direct begrijpt hoe te handelen. De brief kan gemakkelijk en snel  bedrijfsspecifiek worden gemaakt. Daarnaast is het document legal proof en bestaat het model uit twee pagina’s.

Claire Contract Check biedt templates en voorbeeldbrieven aan voor diverse disciplines; denk hierbij aan recruitment, uitzenden, payrollers en detacheerders. Neem dus gerust een kijkje bij onze andere modellen. Heb je nog vragen over wettelijke vakantiedagen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen je graag verder!


Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen
125,00 excl. btw


Aanraders

Travel Wisely!
125,00 excl. btw