Claire Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe modellen in de webshop en aanbiedingen?
Meld je 
hier aan voor de nieuwsbrief van Claire!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Claire's Modellen

Zie hier de nieuwste modellen in de webshop. 


NIEUW! | 29 september 2022

Webinar: actualiteiten arbeids- en flexrecht
Op donderdag 10 november 2022 van 15.00 tot 16.00 uur verzorgen wij een live webinar vanuit de Regentenkamer van de Hermitage Amsterdam. In een uur tijd praten wij je bij over de ontwikkelingen in het arbeids-en flexrecht.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 12 september 2022

Kennisclips en quiz over AVG
Aan de hand van vijf kennisclips en een AVG-quiz informeer en test je de kennis van jouw medewerkers over AVG.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 01 juni 2022

Overzicht uitbreiding informatieplicht werkgever
Overzicht uitbreiding informatieplicht werkgever naar aanleiding van Wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een handig overzicht van de elementen waarover de werkgever de werknemer moet informeren per 1 augustus 2022, onder vermelding van de termijn waarbinnen de werkgever moet voldoen aan de informatieplicht.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 31 mei 2022

Studiekostenovereenkomst
De studiekostenovereenkomst bepaalt onder welke voorwaarden een medewerker een studie mag volgen. De studiekostenovereenkomst bepaalt ook onder meer of de medewerker de studiekosten al dan niet moet terugbetalen.
Bekijk dit product in de webshop

Uitzendbevestiging
De uitzendbevestiging is in begrijpelijke taal opgesteld en bepaalt onder welke arbeidsvoorwaarden je uitzendkracht bij de inlener aan de slag gaat. De ABU- en NBBU-cao’s stellen de uitzendbevestiging verplicht.
Bekijk dit product in de webshop

Update: Nevenactiviteitenbeding
Beding verplicht werknemer om nevenwerkzaamheden vooraf bij werkgever te melden en geeft aan wat de gevolgen zijn van het verrichten van nevenwerkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de werkgever.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 09 augustus 2021

Webinar Payrolling en de alternatieven: ‘Welke keuze maak ik als opdrachtgever?’
Terugkijklink naar het live webinar van 27 mei 2021 Payrolling en de alternatieven: ‘Welke keuze maak ik als opdrachtgever?’.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 09 juli 2021

Incorporatiebeding
Met dit beding verklaart de werkgever aan de uitzendkracht dat de ABU- of NBBU-CAO van toepassing is verklaard op de uitzendovereenkomst.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 06 juli 2021

Complimentenprocedure i.k.v. ABU-Fair Employment Code Arbeidsmigranten
Met deze procedure monitor je of de arbeidsmigrant door het uitzendbureau en het recruitmentbureau goed is geïnformeerd over werken en wonen in Nederland.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 22 juni 2021

Starterspakket recruitment ZZP
Met het Starterspakket leg je de goede contractuele basis voor zowel permanente recruitment als het bemiddelen van ZZP-ers.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 11 juni 2021

Bepaling bonus-eindejaarsuitkering-13e maand-winstuitkering
Dit zijn vormen van extra beloning voor werknemers, waarmee je als werkgever het onderscheid kunt maken. Maak aan de hand van dit model goede afspraken daarover in de arbeidsovereenkomst.
Bekijk dit product in de webshop


SALE | 04 juni 2021

Vakantiepakket voor een prikkie – nu met 30% korting
Vakantiepakket bestaat uit: Wijs op reis, Vakantiereglement en Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen.
Bekijk dit product in de webshop


UPDATE! | 31 mei 2021

Opdrachtovereenkomst zelfstandigen (bemiddeling & tussenkomst)
Deze update is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 22 maart 2021 onder nummer 9052124224 beoordeelde overeenkomst.
Bekijk dit product in de webshop


UPDATE! | 28 mei 2021

Wijs op Reis – Update n.a.v. wetswijziging 
Medewerker informeren over wat gevolgen zijn wanneer wordt afgereisd naar een vakantieland waarvoor negatief reisadvies geldt, dan wel het land door de overheid is aangemerkt als (zeer) hoogrisicogebied of is bestempeld met code rood of oranje.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 20 mei 2021

Klachtenprocedure
Klachtenprocedure (opgesteld vanuit PayOk keurmerk) is bestemd voor de Opdrachtgever of Flexwerker wanneer hij ontevreden is over de wijze van beloning (verschuldigde loon en afdracht pensioen) van de Flexwerker en in dat kader een klacht wenst in te dienen.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 10 mei 2021

Kennisgeving einde uitzendovereenkomst op grond van uitzendbeding
Deze brief is bedoeld om (tijdig) de uitzendkracht schriftelijk op de hoogte te stellen van het beroep op het uitzendbeding.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 10 mei 2021

Brief ontslag op staande voet
Deze brief is bedoeld om de uitzendkracht/werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat de uitzend-/arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd wegens (een) dringende reden(en) als bedoeld in de wet.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 26 april 2021

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie (incl. opdrachtbevestiging en anti-discriminatiebeleid) voor recruiters
Set algemene voorwaarden met opdrachtbevestiging voor permanente plaatsing van kandidaten, aangevuld met het model anti-discriminatiebeleid
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 29 maart 2021

Mag je werknemers verplichten zich te laten vaccineren?
Mag je als werkgever of als inlener eisen dat de werknemer /flexwerker zich laat vaccineren?
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 25 maart 2021

Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen
Modelbrief waarmee je voldoet aan de actieve informatieverplichting,  Teneinde te voorkomen dat de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 23 maart 2021

Vakantiereglement
Model voor het maken van afspraken over het opbouwen en opnemen van vakantie.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 21 maart 2021

Starterspakket Privacy
Basispakket met 15% pakketkorting waarmee een startende ondernemer in het kader van zijn verantwoordings- en informatieplicht voldoet aan alle vereisten ingevolge de AVG en dus volledig compliant is.
Bekijk dit product in de webshop


Update | 9 februari 2021

Toelichting stappenplan bedrijfseconomisch ontslag

Bekijk dit product in de webshop


Claire Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe modellen in de webshop en aanbiedingen?
Meld je 
hier aan voor de nieuwsbrief van Claire!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.