Claire Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe modellen in de webshop en aanbiedingen?
Meld je 
hier aan voor de nieuwsbrief van Claire!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Claire's Modellen

Zie hier de nieuwste modellen in de webshop. 


NIEUW! | 10 mei 2021

Kennisgeving einde uitzendovereenkomst op grond van uitzendbeding
Deze brief is bedoeld om (tijdig) de uitzendkracht schriftelijk op de hoogte te stellen van het beroep op het uitzendbeding.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 10 mei 2021

Brief ontslag op staande voet
Deze brief is bedoeld om de uitzendkracht/werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat de uitzend-/arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd wegens (een) dringende reden(en) als bedoeld in de wet.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 26 april 2021

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie (incl. opdrachtbevestiging en anti-discriminatiebeleid) voor recruiters
Set algemene voorwaarden met opdrachtbevestiging voor permanente plaatsing van kandidaten, aangevuld met het model anti-discriminatiebeleid
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 29 maart 2021

Mag je werknemers verplichten zich te laten vaccineren?
Mag je als werkgever of als inlener eisen dat de werknemer /flexwerker zich laat vaccineren?
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 25 maart 2021

Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen
Modelbrief waarmee je voldoet aan de actieve informatieverplichting,  Teneinde te voorkomen dat de wettelijke vakantiedagen niet komen te vervallen.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 23 maart 2021

Vakantiereglement
Model voor het maken van afspraken over het opbouwen en opnemen van vakantie.
Bekijk dit product in de webshop


NIEUW! | 21 maart 2021

Starterspakket Privacy
Basispakket met 15% pakketkorting waarmee een startende ondernemer in het kader van zijn verantwoordings- en informatieplicht voldoet aan alle vereisten ingevolge de AVG en dus volledig compliant is.
Bekijk dit product in de webshop


Update | 9 februari 2021

Toelichting stappenplan bedrijfseconomisch ontslag

Bekijk dit product in de webshop


Claire Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe modellen in de webshop en aanbiedingen?
Meld je 
hier aan voor de nieuwsbrief van Claire!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.