Wijs op reis

Wijs op reis

Wijs op reis is een reiswijzer waarmee je je medewerkers tijdig informeert over de mogelijke gevolgen wanneer zij naar een vakantieland afreizen dat tot een ‘risicogebied’ behoort.

Hoe weet je medewerker wat de risicogebieden zijn?

De risicogebieden staan vermeld in de reisadviezen van de overheid – te raadplegen via de website van de Rijksoverheid www.nederlandwereldwijd.nl. De risicogebieden worden aan de hand van verschillende kleuren in diverse gradaties ingedeeld, die tussentijds kunnen wijzigen. Wanneer de overheid a) een negatief reisadvies geeft voor een bepaald land, dan wel b) het land bestempelt als (zeer) hoogrisicogebied of c) een land aanwijst met code rood of oranje, weet je dat je afreist naar een risicogebied. De werkgever kan de werknemer doorverwijzen naar de website en informatie van de Rijksoverheid.

Wat gebeurt er als je medewerker toch afreist naar een risicogebied?

Als de medewerker toch naar een risicogebied afreist, ondanks het advies dat niet te doen, dan komen risico’s in beginsel voor zijn eigen rekening. Denk aan de beperkingen over repatriëring of het feit dat de medewerker op grond van de geldende wet- en regelgeving in quarantaine moet.

Mag de werkgever de medewerker vragen of hij of zij is afgereisd naar een risicogebied?

In het belang van de bescherming van de gezondheid van medewerkers, opdrachtgevers en/of klanten alsmede om te motiveren dat iedereen wettelijke verplichtingen naleeft, kan de werkgever er belang bij hebben om te vragen of de werknemer naar een risicogebied is afgereisd.

Wanneer geldt er een quarantaineplicht?

Er geldt van overheidswege een quarantaineplicht wanneer een persoon naar Nederland terugreist vanuit een risicogebied, ongeacht het vervoersmiddel. De Nederlandse overheid bepaalt hoeveel dagen deze persoon in thuisquarantaine moet. Iedereen en dus ook een medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om niet naar de arbeidsplaats te komen als voor de medewerker een quarantaineplicht geldt.

Heeft de medewerker recht op loon als hij of zij in quarantaine moet?

De werkgever kan het standpunt innemen dat de werknemer geen recht op loon heeft als hij in quarantaine moet nadat hij is afgereisd naar een risicogebied en vanuit huis niet kan werken.

Indien de werknemer weigert om na terugkomst uit een risicogebied in quarantaine te gaan, terwijl dat van overheidswege wel moet, dan wel de werkgever incorrect informeert over een negatieve testuitslag, kan de werkgever er belang bij hebben de werknemer de toegang tot de arbeidsplaats te weigeren en eventueel andere (disciplinaire) maatregelen te nemen.

Wat biedt Claire Contract Check jou?

Claire Contract Check biedt jou de mogelijkheid om de Reiswijzer Wijs op Reis te downloaden. Met deze reiswijzer voldoe je als werkgever aan je informatieplicht doordat je je werknemers tijdig voorlicht wat het voor hen voor gevolgen kan hebben wanneer zij afreizen naar een vakantieland waarvoor een negatief reisadvies geldt, dan wel het land door de overheid is aangemerkt als (zeer) hoogrisicogebied of is bestempeld met code rood of oranje. De Reiswijzer Wijs op Reis is kant en klaar en kan zo naar de werknemers worden verstuurd. Daarnaast is het document legal proof en bestaat het model uit drie pagina’s.

Claire Contract Check biedt templates en voorbeeldbrieven aan voor diverse disciplines; denk hierbij aan recruitment, uitzenden, payrollers en detacheerders. Neem dus gerust een kijkje bij onze andere modellen. Heb je nog vragen over het wijs op reis gaan en de quarantaineverplichtingen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze advocaten helpen je graag verder!


Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Aanraders

Travel Wisely!
125,00 excl. btw


Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen
125,00 excl. btw