Brief loonstopzetting bij ziekte

Brief loonstopzetting bij ziekte

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is en niet wenst te re-integreren, dan kan de werkgever het loon stop zetten en een loonstopzetting brief versturen naar de werknemer. Onder welke voorwaarden kan je als werkgever het loon stopzetten en wat komt er inhoudelijk in een loonstopzetting brief aan bod? Hieronder lees je alles wat je dient te weten over het versturen van een loonstopzetting brief bij ziekte.

Onder welke voorwaarden kan je als werkgever loonstopzetting bij ziekte inzetten?

Wat is het verschil tussen loonopschorting en loonstopzetting?

Loonstopzetting kan worden opgelegd in de volgende gevallen:

  1. de werknemer belemmert of vertraagt genezing
  2. hoewel de werknemer daartoe wel in staat is, verricht hij zonder gegronde reden geen passende arbeid
  3. de werknemer weigert zonder gegronde reden mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige verstrekte redelijke voorschriften of maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten
  4. de werknemer weigert zonder gegronde reden mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

Anders dan bij loonopschorting geldt dat bij loonstopzetting de werkgever aan de werknemer het loon niet alsnog hoeft te betalen als de werknemer z’n verplichtingen alsnog nakomt. Dit betekent dat een werknemer die over de periode dat de verplichtingen niet werden nagekomen geen loon heeft en dat ook niet achteraf heeft. Loonstopzetting is eigenlijk dus een sanctiemiddel. Hiermee moet de werknemer worden geprikkeld om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Wanneer er sprake is van loonopschorting stelt de werkgever de doorbetaling van loon uit tot het moment dat de werknemer weer voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen.

Wat staat er in een loonstopzetting brief?

Er komen verschillende onderdelen in een loonstopzetting brief aan bod.

  • De gegevens van de werkgever en de werknemer.
  • Duidelijke formulering van de verplichtingen die de werknemer niet nakomt.
  • Het verzoek om binnen een bepaalde termijn aan de verplichtingen te voldoen.
  • Vermelding van loonstopzetting totdat de werknemer de verplichtingen opvolgt.
  • Vermelding van het ultimatum, waarna verdere (disciplinaire) (rechts)maatregelen zullen volgen.

Wat biedt Claire Contract Check jou?

Claire Contract Check biedt de mogelijkheid om een voorbeeldbrief van een loonstopzetting bij ziekte te downloaden. De brief heeft tot doel om de werknemer ertoe te bewegen de verzuimregels  die binnen het bedrijf gelden op te volgen met als sanctie loonstopzetting. De brief is opgesteld in begrijpelijke taal, zodat de sancties voor de werknemer direct duidelijk zijn. Daarnaast is het template zeer gebruiksvriendelijk en dus ook snel in te vullen. De voorbeeldbrief bestaat uit twee pagina’s en is legal proof.

Claire Contract Check biedt templates aan voor verschillende disciplines; denk hierbij aan payrollers, recruitment, uitzenden, en detacheerders. Neem dus gerust een kijkje bij onze andere modellen. Heb je nog vragen met betrekking tot het versturen van een loonstopzetting brief bij ziekte? Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor je klaar!


Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand - excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Brief loonstopzetting bij ziekte
75,00 excl. btw


Aanraders

Brief loonopschorting bij ziekte
75,00 excl. btw