MODELLEN UITGELICHT

Laat je inspireren.

De modelovereenkomsten en voorbeeld contracten zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, gericht op verschillende disciplines zoals uitzenders, payrollers, detacheerders, recruiters, platforms en overige werkgevers. De modellen zijn opgesteld door de de eigen advocaten van VRF advocaten. De voorbeeld modellen zijn zeer gebruiksvriendelijk en maken het mogelijk om gemakkelijk en legal proof model brieven, overeenkomsten, bedingen, volmachten, reglementen en  protocollen op te stellen. Zodra je een model hebt gedownload, kun je hem direct gebruiken!

MODELLEN UITGELICHT

Laat je inspireren.

De modelovereenkomsten en voorbeeld contracten zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, gericht op verschillende disciplines zoals uitzenders, payrollers, detacheerders, recruiters, platforms en overige werkgevers. De modellen zijn opgesteld door de de eigen advocaten van VRF advocaten. De voorbeeld modellen zijn zeer gebruiksvriendelijk en maken het mogelijk om gemakkelijk en legal proof model brieven, overeenkomsten, bedingen, volmachten, reglementen en  protocollen op te stellen. Zodra je een model hebt gedownload, kun je hem direct gebruiken!

Vaststellings­overeenkomst

Vaststellingsovereenkomsten worden bij allerlei soorten geschillen ingezet, zowel bij bestaande geschillen of juist om geschillen te voorkomen. In dit voorbeeld gaat het om een WW-veilige vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst heeft betrekking op de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Wanneer zowel de werkgever als de werknemer zich kunnen vinden in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst een goede oplossing.

Ingebrekestelling

Komt een partij zijn afspraken richting jou niet na? Dan kan het tijd zijn voor een ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een juridische benaming voor een schriftelijke aanmaning. Je maakt met een ingebrekestelling duidelijk dat de andere partij zijn afspraken niet na is gekomen en biedt hem hiermee een laatste kans om zijn afspraken wel na te komen voor er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Verwerkers­overeenkomst

Wanneer een organisatie een derde partij inzet voor de verwerking van persoonsgegevens die zij verzamelen, zijn ze vanuit de AVG verplicht om een verwerkersovereenkomst met deze derde partij overeen te komen. Een verwerkersovereenkomst is een contract waarin afspraken tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker worden vastgelegd, die gelden bij verwerking van persoonsgegevens.

Officiële waarschuwing

Het kan zomaar voorkomen dat een werknemer gedrag vertoont dat je niet tolereert, een regel overtreedt of bepaalde voorwaarden uit zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt. Een van de middelen die je hier als werkgever voor kunt inzetten is het geven van een officiële waarschuwing. Een officiële waarschuwing is een middel die je als werkgever inzet om schriftelijk aan een werknemer duidelijk te maken dat je bepaald gedrag of handelen van een werknemer niet tolereert.

relatiebeding

Zijn jouw klanten dan wel zakelijke relaties belangrijk voor het bestaan en de toekomst van jouw organisatie? Wil je niet dat werknemers na uitdiensttreding met jouw relaties ervandoor gaan? Dan is het verstandig om een relatiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Een relatiebeding heeft als doel de klantenkring en relaties van jou als werkgever te beschermen. Het verbiedt de werknemer om na het einde van zijn of haar arbeidsovereenkomst contact op te nemen, relaties te onderhouden of samen te werken met klanten en relaties van jou als ex-werkgever.

Privacybeleid

Binnen een organisatie werk je met veel verschillende persoonsgegevens. Hier wil je als organisatie natuurlijk op de juiste manier volgens de regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mee omgaan. Een middel dat je hierbij als organisatie helpt, is het opstellen van een privacybeleid. In een privacybeleid geef je aan hoe je maatschappelijk verantwoord, behoorlijk en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, zowel in- als extern.

sommatiebrief

Komt een partij na het meermaals versturen van betalingsherinneringen zijn financiële verplichtingen ten opzichte van jou niet na? Dan kan het verstandig zijn om een sommatiebrief in te zetten. Het is namelijk de laatste mogelijkheid tot betaling, alvorens er bijvoorbeeld een advocaat of incassobureau ingeschakeld kan worden. Een advocaat zal de gerechtelijke fase uitvoeren. Met een sommatiebrief laat je de schuldenaar schriftelijk weten dat hij in gebreke is met betrekking tot het betalen van een factuur.

Brief loonopschorting bij ziekte

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, heeft hij twee jaar lang recht op doorbetaling van loon. Maar wat als de ziekte bijvoorbeeld niet kan worden vastgesteld door toedoen van je werknemer of de werknemer niet voldoet aan zijn controlevoorschriften? Dan is het handig om als werkgever een loonopschorting brief te versturen.
.
.
.

Brief i.v.m. inspanningsverplichting

De corona-crisis heeft nog steeds veel impact op de economie en dus ook op werkgevers en werknemers. De overheid heeft daarom de NOW-regelingen in het leven geroepen.Om in aanmerking te komen voor de NOW 3.0 dien je als werkgever aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder aan de inspanningsverplichting. Wat houden de NOW 3.0 en de inspanningsverplichting in?
.

Wijs op reis

Wijs op reis is een reiswijzer waarmee je je medewerkers tijdig informeert over de mogelijke gevolgen wanneer zij naar een vakantieland afreizen waarvoor een negatief reisadvies geldt, dan wel het land door de overheid is aangemerkt als (zeer) hoogrisicogebied of is bestempeld met code rood of oranje (voor de leesbaarheid spreken we hierna in alle gevallen van ‘risicogebied’). Met Wijs op Reis weten je medewerkers wat er speelt als het gaat om testen en om quarantaine verplichtingen e.d. wanneer ze toch besluiten af te reizen naar risico-vakantielanden. Ook welke uitzonderingen er kunnen worden gemaakt.

Vakantie regelement

In het vakantiereglement regel je alle vakantie-onderwerpen voor je werknemers zoals het aantal wettelijke en bovenwettelijke aantal vakantiedagen, het vervallen van vakantiedagen, hoe je medewerkers kunt belonen met vakantiedagen, het kopen van extra vakantiedagen, het vaststellen en toekennen van vakantiedagen, wat er gebeurt als werknemer naar een risicoland op  vakantie gaat en wat ziekte/ re-integratie voor de opbouw en het opnemen van vakantiedagen betekent.

Brief werknemer informatieverplichting opnemen vakantiedagen

Met deze modelbrief voldoe je als werkgever aan je actieve informatieverplichting richting werknemer om te voorkomen dat wettelijke vakantiedagen van de werknemer komen te vervallen. Je moet namelijk als werkgever je werknemers jaarlijks in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te nemen en je moet hen hierop actief wijzen.

Brief loonstopzetting bij ziekte

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte, heeft hij twee jaar lang recht op doorbetaling van loon. Maar wat de werknemer niet meewerkt aan de verzuimregels en niet wil re-integreren? Dan is het handig om als werkgever een loonstopzetting brief te versturen.


Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand – excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Koop je vaker modellen bij Claire? Neem dan het Claire abonnement voor slechts €49 per maand – excl. BTW. Dit geeft je maandelijks de vrijheid om twee modellen naar keuze te downloaden. Je abonnementsprijs verdien je zo snel terug. Interesse? Klik hier voor meer informatie.