Claire's Nieuwsbrief


Maart 2021


Tip & Trick

Wist je dat een non-concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag mits je aangeeft om welk zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het gaat? Klik hier voor non-concurrentiebeding. Time is NOW! 

Op het juiste moment de juiste stap zetten. Met name als het gaat om de NOW 3.0 subsidieaanvraag. Of het nu de vierde of vijfde tranche is. Zet tijdig mijn model brief in om je medewerkers te informeren over de NOW 3.0 subsidie en jouw inspanningsverplichting. 

De NOW 3.0 bepaalt namelijk dat je:

a. de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en wanneer die er niet zijn je medewerkers informeert over de NOW 3.0 subsidieverlening;
b. medewerkers stimuleert om deel te nemen aan ontwikkeladvies of aan scholing;
c. je inzet in de begeleiding naar ander werk. Deze voorwaarde geldt voor alle werknemers van wie jij de arbeidsovereenkomst beëindigt of van wie jij het voornemen hebt de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten. Deze verplichting geldt ook voor de werknemers van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt en niet wordt voortgezet of voor werknemers van wie je de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigt.

Klik hier voor de brief aan werknemer i.v.m. inspanningsverplichting uit NOW 3.0  


Shoot-out to ARTRA! 

Een leven lang leren is nu belangrijker dan ooit. Wil jij ook investeren in de toekomst van jouw medewerkers door online en flexibel te studeren? 

ARTRA, al jaren hét toonaangevende opleidingsinstituut in de flexmarkt. Met de interactieve e-learning ‘Basisopleiding Uitzendprofessional’ bereid je je medewerkers goed voor op het SEU-examen. Meer weten, klik hier.

Nieuwsgierig naar mijn anderen vrienden? Zij ook naar jou …


CLAIRE’S MODELLEN

In mijn webshop vind je een assortiment met modelbrieven, protocollen, overeenkomsten e.d.